👨‍🏫اموزش تنظیم قابلیت حق اشتراک

✨تعریف این قابلیت:
قابلیت حق اشتراک به شما این امکان را میدهد تا از اعضای گروهتان مبلغی را دریافت کرده و در ازای ان به انها اجازه دهید تا برخی یا همه ی موارد ممنوع را به گروهتان ارسال کنند.

💡به عنوان مثال:
شما یک گروه تبلیغاتی دارید و در گروهتان لینک و آیدی را قفل کرده اید، وقتی که حق اشتراک فعال باشد، اعضای گروهتان می توانند با پرداخت مبلغی که شما تعیین کرده اید برای مدتی که شما تعیین کرده اید از این ممنوعیت معاف شده و به گروهتان لینک ارسال کنند.

💾شیوه ی تنظیم این قابلیت:
برای تنظیم قابلیت حق اشتراک لازم است به پنل مدیریت در خصوصی (پیوی) ربات مراجعه کرده، وارد تنظیمات گروه مورد نظرتان شوید و سپس در کشوی بغل وارد بخش «تنظیمات حق اشتراک» شوید.

⚙️تعریف هر کدام از فیلدهای موجود در این صفحه:
✍️مبلغ پایه ی حق اشتراک:
در این فیلد شما مبلغ پایه ی حق اشتراک را تعریف میکنید، مبلغ پایه، مبلغی است که به صورت پیش فرض باید توسط کاربر پرداخت شود. به عنوان مثال این مبلغ را بر روی عدد 2000 تومان قرار می دهیم. هر کاربری که بخواهد در گروه شما اشتراک خریداری کند باید حداقل 2000 تومان پرداخت کند.
❕شما الزاماً باید یکی از موارد اشتراکی را مشمول مبلغ پایه قرار دهید، در غیر این صورت مبلغ پایه به صورت خودکار حذف خواهد شد.

📅دوره ی حق اشتراک:
در این فیلد شما تعیین میکنید که هر بار که حق اشتراک پرداخت شود، این کاربر تا چه مدت بتواند از محدودیت های کروه شما آزاد باشد. به عنوان مثال این فیلد را بر روی 30 تنظیم میکنیم، یعنی اگر یک کاربر در گروه شما اشتراک خریداری کند تا 30 روز از محدودیت های گروه شما معاف خواهد بود و بعد از 30 روز اشتراک غیرفعال خواهد شد و دوباره باید اشتراک خریداری کند.

🏦مرچنت کد زرین پال:
زرین پال یک شرکت واسطه ی پرداخت است که درگاههای پرداخت بانکی ارائه میدهد. شما برای دریافت مبالغ حق اشتراک که ربات از کاربرانتان دریافت کرده است الزاماً باید در سایت زرین پال یک حساب و یک درگاه فعال داشته باشید.
🌐آدرس سایت زرین پال: www.zarinpal.com
بعد از فعال کردن حساب کاربریتان در زرین پال، قیمت گذاری ها را طبق توضیحات همین آموزش انجام دهید، و سپس به زرین پال درخواست فعال سازی درگاه را ارسال کنید.
به جای آدرس سایت میتوانید از لینکی که در صفحه ی تنظیمات حق اشتراک به شما داده می شود استفاده کنید.

✍️فیلدهای بعدی:
در ادامه شما فیلدهایی را میبینید که در واضع محدودیت هایی هستند که شما در گروهتان فعال کرده اید.

💡وضعیت های قابل تنظیم برای هر کدام این فیلدها:
✅قابل خرید:
«قابل خرید» به این معناست که این محدودیت با پرداخت حق اشتراک قابل آزاد سازی است.
به عنوان مثال، لینک را ممنوع کرده اید، اگر در این بخش گزینه ی ارسال لینک را در وضعیت «قابل خرید» قرار دهید، کاربری که اشتراک خریداری کند میتواند تا زمانی که اشتراک دارد به گروه شما لینک ارسال کند.

💡در صورتی که وضعیت قایل خرید را انتخاب کنید دو گزینه ی دیگر نمایان میشوند:
💰مشمول مبلغ پایه:
اگر یکی از محدودیت ها را مشمول مبلغ پایه قرار دهید، آن محدودیت فقط با پرداخت مبلغ پایه برای کاربر آزاد می شود.

💰مبلغ جداگانه:
اگر یکی از محدودیت ها را در وضعیت مبلغ جداگانه قرار دهید، با پرداخت مبلغ پایه برای کاربر فعال نخواهد شد، بلکه به عنوان یک مورد انتخابی به کاربر نمایش داده میشود، کاربر در صورت نیاز میتواند آن را نیز انتخاب کند یا نکند. در صورت انتخاب آن مورد توسط کاربر، کابر باید مبلغ جداگانه ای که شما برای این مورد تعیین کرده اید را نیز بپردازد و این مبلغ با مبلغ پایه جمع می شود.
به عنوان مثال اگر یک قیمت جداگانه (مثلاً 2000 تومان) برای ارسال لینک درج کنید، کاربر در صفحه ی خرید اشتراک این فیلد را به عنوان یک مورد انتخابی مشاهده خواهد کرد، اگر خودش آن را انتخاب کند، باید علاوه بر مبلغ پایه، مبلغ ارسال لینک را هم پرداخت کن (در مثال ما، یعنی باید مجموعاً 4 هزار تومان پرداخت کند) و در صورتی که این مورد را انتخاب نکند از ارسال لینک معاف نمی شود و مبلغ جداگانه ای که برای آن تعیین کرده اید را نیز پرداخت نمی کند.

☑️غیرقابل خرید:
اگر یک مورد را در وضعیت «غیرقابل خرید» قرار دهید، به این معنا خواهد بود که آن مورد همیشه در گروه شما ممنوع خواهد ماند و حتی کاربران با پرداخت حق اشتراک هم از آن ازاد نخواهند شد.


💶توجه:
از مبالغ پرداختی توسط کاربران، 5% به عنوان کارمزد ربات کسر شده و باقیمانده ی مبلغ به کیف پول زرین‌پال شما به صورت آنی واریز خواهد شد.
به عنوان مثال، اگر مبلغ پرداختی توسط کاربر 10 هزار تومان باشد، 500 تومان کارمزد ربات مبصر بوده و 9500 تومان سهم صاحب گروه است.


2020-04-25 10:40:24