تنظیم از طریق دستورات متنی


توضیحات اولیه

ابتدای تمام دستورات مدیریتی ربات مبصر باید یک علامت تعجب (!) یا نقطه (.) قرار دهید.

دستورات را باید طبق مثالها دقیقاً مثل یک پیام معمولی به گروهتان ارسال نمایید.

ربات مبصر قابلیت فهم جملات شما را دارد، فقط کافیست دستور خود را به زبان ساده به گروهتان ارسال نمایید.


اخراج و سایلنت و آزاد کردن

برای اخراج کردن و یا ساکت کردن و یا آزاد کردن کاربر به صورت دستی، بر روی پیام کاربر ریپلای کرده و یکی از این دستورات را ارسال کنید:

!اخراج 1

!ساکت 1

!آزاد

عدد 1 نشان دهنده ی مدت زمانی است که کاربر سایلنت مانده و یا بعد از اخراج امکان بازگشت به گروه را نخواهد داشت. به عنوان مثال در صورتی که میخواهید یک کاربر به مدت 24 ساعت ساکت بماند باید این دستور را بر روی پیامش ریپلای کنید:

!ساکت 24

در صورتی که عدد 1000 را به عنوان زمان وارد کنید، دستور مورد نظر همیشگی خواهد شد.


قفل های مختلف


قفل لینک

برای جلوگیری از ارسال لینک های جوین تلگرام

مثال:
!لینک را قفل کن
!لینک را آزاد کن


قفل آیدی

برای جلوگیری از ارسال نام کاربری (یوزر نیم) اشخاص و کانال ها (تگ هایی که با @ شروع می شوند.)

مثال:
!آیدی را قفل کن
!آیدی را آزاد کن


قفل آدرس سایت

برای جلوگیری از لینک های خارج از تلگرام (آدرس سایتها و یا نرم افزارهای دیگر)

مثال:
!سایت را قفل کن
!سایت را آزاد کن


قفل کلمات مستهجن

برای جلوگیری هوشمند از ارسال هر گونه کلمات زشت و اهانت آمیز

مثال:
!مستهجن را قفل کن
!مستهجن را آزاد کن


قفل هشتگ

برای جلوگیری از ارسال تگ‌هایی که با # شروع می شوند.


قفل متن

برای جلوگیری از ارسال پیامهایی که فقط متن دارند.

مثال:
!متن را قفل کن
!متن را آزاد کن


قفل فوروارد

برای جلوگیری از فوروارد کردن پیام به گروه

مثال:
!فوروارد را قفل کن
!فوروارد را آزاد کن


قفل عکس

برای جلوگیری از ارسال عکس به گروه

مثال:
!عکس را قفل کن
!عکس را آزاد کن


قفل فیلم

برای جلوگیری از ارسال فیلم

مثال:
!فیلم را قفل کن
!فیلم را آزاد کن


قفل استیکر

برای جلوگیری از ارسال استیکر

مثال:
!استیکر را قفل کن
!استیکر را آزاد کن


قفل لوکیشن

برای جلوگیری از ارسال موقعیت مکانی

مثال:
!لوکیشن را قفل کن
!لوکیشن را آزاد کن


قفل شماره تلفن

برای جلوگیری از ارسال شماره

مثال:
!شماره تلفن را قفل کن
!شماره تلفن را آزاد کن


قفل صدای ضبط شده

برای جلوگیری از ارسال صدای ضبط شده (وویس)

مثال:
!صدای ضبط شده را قفل کن
!صدای ضبط شده را آزاد کن


قفل فایل

برای جلوگیری از ارسال فایل (به جر نرم افزار)

مثال:
!فایل را قفل کن
!فایل را آزاد کن


قفل نرم افزار

برای جلوگیری از ارسال نرم افزار

مثال:
!نرم افزار را قفل کن
!نرم افزار را آزاد کن


قفل گیف

برای جلوگیری از ارسال گیف (تصاویر متحرک) به گروه

مثال:
!گیف را قفل کن
!گیف را آزاد کن


قفل نظرسنجی

برای جلوگیری از ارسال نظرسنجی هایی که با خود تلگرام ایجاد می شوند (نظر سنجی هایی که با رباتها ایجاد میشوند با این قفل ممنوع نمی شوند).

مثال:
!نظرسنجی را قفل کن
!نظرسنجی را آزاد کن


قفل پست های بدون متن

برای جلوگیری از ارسال پست هایی که فقط تصویر یا فیلم دارند و متن (کپشن) در زیر آنها وجود ندارد.

مثال:
!بدون متن را قفل کن
!بدون متن را آزاد کن


قفل پست های حاوی ایموجی خالی

برای جلوگیری از ارسال پیامهایی که فقط شکلک داخل خودشان دارند.

مثال:
!ایموجی خالی را قفل کن
!ایموجی خالی را آزاد کن


قفل گیم

برای جلوگیری از ارسال بازی

مثال:
!گیم را قفل کن
!گیم را آزاد کن


قفل انگلیسی

برای جلوگیری از ارسال پست هایی که حاوی حروف انگلیسی هستند.

مثال:
!انگلیسی را قفل کن
!انگلیسی را آزاد کن


قفل عربی و فارسی

برای جلوگیری از ارسال حروف عربی و فارسی

مثال:
!عربی را قفل کن
!عربی را آزاد کن

مثال:
!فارسی را قفل کن
!فارسی را آزاد کن


قفل پاسخگویی اعضای عادی

این قفل برای جلوگیری از ریپلای کردنِ کاربرهای معمولی بر روی پیام های یکدیگر به کار می رود. کاربرهای معمولی فقط میتوانند بر روی پیام های مدیران ریپلای کرده و مدیران بر روی پیامهای همه می توانند ریپلای کنند.

مثال:
!پاسخگویی را قفل کن
!پاسخگویی را آزاد کن


معاف کردن یک کاربر از همه ی قوانین (لیست سفید)

با ریپلای بر روی پیام یک کاربر و یا پیامی که ربات خطاب به آن کاربر داده است و ارال دستور زیر میتوانید آن کاربر را از همه ی ممنوعیتها معاف کنید:

توجه: در صورتی که یک کاربر را به لیست سفید اضافه کنید ربات دیگر هیچکدام از پیامهای وی را بررسی نخواهد کرد.

!به لیست سفید اضافه کن


حذف کاربر از لیست سفید

روی پیام کاربر ریپلای کرده و این دستور را ارسال کنید:

!از لیست سفید حذف کن


خالی کردن لیست سفید

همه ی افراد را از لیست سفید حذف میکند

!حذف کل لیست سفید


تعیین مجازات خاص برای هر کدام از قفلهای

شما میتوانید برای قفل های مختلف، مجازاتهای مختلف تعیین کنید. مثلاً اگر کسی لینک ارسال کرد اخراج شود و اگر فوروارد کرد فقط پیامش حذف شود:

مثال:
!لینک را اخراج کن

مثال:
!فوروارد را حذف کن


مدیریت پیامهای کاربران


محدودیت تعداد پیام

این دستور به کاربر اجازه نمیدهد در یک بازه ی زمانی خاص بیشتر از یک تعداد پیام را ارسال کند.

مثال:
!محدودیت تعداد پیام را بذار روی 5
!محدودیت تعداد پیام را غیرفعال کن 5


بازه ی زمانی محاسبه تعداد پیام

بازه ای که باید در آن تعداد پیامهای کاربر شمارش شود را تعیین میکند. به عنوان مثال اگر محدودیت تعداد پیام را بر روی 3 تنظیم نمایید و بازه ی زمانی آن را بر روی 60 دقیقه تنظیم کنید، هر کاربر در هر 60 دقیقه بیش از 3 پیام نمی تواند ارسال کند.

مثال:
!درهر 2 ساعت


تعداد مجاز پیامهای تکراری

این دستور برای جلوگیری از ارسال چندین باره ی یک پیام تکراری به گروه در یک بازه ی خاص به کار می رود. اگر این گزینه را بر روی 3 تنظیم کنید، یک پیام تکراری بیش از 3 بار در بازه ای که تعیین کرده اید نمی تواند ارسال شود.

مثال:
!تکراری را بذار روی 3
!تکراری را غیرفعال کن 3


بازه ی زمانی شمارش پیامهای تکراری

پیامهای تکراری در این بازه شمارش میشوند. به عنوان مثال اگر تعداد مجاز پیامهای تکراری را بر روی 3 تنظیم نمایید و بازه ی زمانی آن را بر روی 60 دقیقه تنظیم کنید، هر پیام تکراری در هر 60 دقیقه بیش از 3 بار نمی تواند ارسال شود.

مثال:
!تکراری در هر 2 ساعت


حداقل تعداد کلمات پیام

این قفل هر پیامی که کمتر از این تعداد کلمه داشته باشد را حذف می کند. به عنوان مثال اگر این گزینه را بر روی 2 تنظیم نمایید همه ی پیامهای تک کلمه ای حذف می شوند.

مثال:
!حداقل تعداد کلمات را بذار روی 3
!حداقل تعداد کلمات را غیرفعال کن 3


حداکثر تعداد کلمات پیام

این قفل هر پیامی که بیش از این تعداد کلمه داشته باشد را حذف می کند.

مثال:
!حداکثر تعداد کلمات را بذار روی 10
!حداکثر تعداد کلمات را غیرفعال کن 10


قفل های اجباری


قفل هرمی – اد اجباری

این قفل هر کاربر را مجبور میکند تا قبل از ارسال پیام به گروه، یک تعداد کاربر را به گروه دعوت کند.

مثال:
!اداجباری را بذار روی 5
!اداجباری را غیرفعال کن 5


معاف کردن کاربرهای قدیمی از اد اجباری

تمامی کاربرهایی که قبل از این دستور در گروه حضور داشته اند از اداجباری معاف می شوند.

!اداجباری را برای اعضای فعلی گروه غیرفعال کن

برای فعال سازی مجدد:

!اداجباری را برای همه اعضای گروه فعال کن


برای معاف کردن یک کاربر خاص از اداجباری

زمانی که کاربر پیام فرستاد و پیامش حذف شد، روی پیامی که ربات خطاب به آن کاربر ارسال کرده است ریپلای کرده و بنویسید:

!از اداجباری معاف کن


برای فعال کردن دوباره اد اجباری برای کاربری که معاف شده است:

روی یکی از پیامهایش ریپلای کرده و این دستور را ارسال کنید:

!اداجباری را فعال کن


عضویت اجباری به کانال

هر کاربر قبل از ارسال پیام به گروه باید در یک کانال عضو شود.

مثال:
!کانال @channelid

!غیرفعال کانال

برای استفاده از این مورد لازم است تا ربات را در کانالتان ادمین کنید.


قفلهای مربوط به ربات ها و اسمپرها


قفل ربات

هر رباتی که به گروه اضافه شود در جا حذف خواهد شد.

مثال:
!ربات را قفل کن
!ربات را آزاد کن


اخراج افرادی که ربات اد کردند

هر کسی که ربات اد کند، خودش نیز اخراج می شود

مثال:
!ادکننده را اخراج کن


قفل تبلیغگر ها ( تبچی ها )

تبچی ها اکانت های معمولی هستند که به ارسال پیام های تبلیغاتی و یا اضافه کردن ربات های مخرب می پردازند. ربات مبصر آنها را در گروههای دیگر شناسایی کرده و به محض ورود به گروهتان آنها را اخراج میکند:

مثال:
!تبچی را اخراج کن

مثال:
!تبچی را سایلنت کن

مثال:
!تبچی را ازاد کن


قفل تبلیغهای تلگرام های غیر رسمی

تلگرامهای غیر رسمی از اکانتهای کاربران سوء استفاده میکنند و بدون آنها به گروههایشان تبلیغ خودشان را میفرستند. این قفل برای جلوگیری از این پیامها است.

مثال:
!تلگرام غیر رسمی را قفل کن
!تلگرام غیر رسمی را آزاد کن


ساعت بندی کردن تنظیمات

شما میتوانید برای هر کدام از تنظیمات، یک ساعت شروع و پایان نیز تعیین کنید تا آن قانون فقط در زمان مربوط به خودش اجرا شود. برای این کار فقط کافیست تا عبارت از ساعت x تا ساعت y را در متن دستور بنویسید.

!لینک را قفل کن از ساعت 23:30 تا 8:10


تنظیمات مربوط به خاموشی


خاموشی ساعتی

با این دستور خاموشی به صورت خودکار در ساعات تعیین شده فعال و غیرفعال می شود.

!خاموشی را از ساعت 23 تا 8 فعال کن

!خاموشی را غیرفعال کن.


خاموشی موقت (دستی)

با این دستور میتوانید به صورت دستی گروه را قفل نمایید و تا زمانی که آن را به صورت دستی باز ننماید قفل خواهد ماند.

مثال:
!گروه را قفل کن
!گروه را آزاد کن


فیلتر کردن کلمات


فیلتر کردن کلمات مستهجن

ربات مبصر دیتابیسی از کلمات مستهجن دارد که به صورت خودکار و هوشمند میتواند انها را تشخیص دهد و نیازی به وارد کردن دستی کلمات ندارید.

مثال:
!مستهجن را قفل کن
!مستهجن را آزاد کن


فیلتر کردن کلمات دیگر

برای فیلتر کردن کلمات دیگر میتوانید از دستور زیر استفاده نمایید:

مثال:
!فیلتر ماهواره

برای ازاد کردن کلمه:

مثال:
!آنفیلتر ماهواره


برای مشاهده ی لیست کلمات فیلتر شده:

مثال:
!لیست فیلتر

برای مشاهده لیست کلمات فیلتر شده به پنل مدیریت نیز می توانید مراجعه کنید.


پاکسازی


پاکسازی تعدادی

به عنوان مثال برای پاک کردن 100 پیام اخیر گروه:

مثال:
!پاکسازی 100


پاکسازی زمانی

به عنوان مثال برای پاکسازی پیامهای 24 ساعت گذشته:

مثال:
!پاکسازی 24 ساعت


پاکسازی از یک پیام به بعد

روی یک پیام ریپلای کرده و دستور زیر را وارد کنید:

مثال:
!پاکسازی از اینجا


پاکسازی کل گروه

کل پیامهای گروه را حذف میکند.

مثال:
!پاکسازی کل گروه


پاکسازی رباتها

کل رباتهای گروه را شناسایی کرده و اخراج میکند.

مثال:
!پاکسازی رباتها


پاکسازی دلیت اکانتها

کل دلیت اکانتهای گروه را شناسایی کرده و اخراج میکند.

مثال:
!پاکسازی دلیتها


پاکسازی لیست سیاه

کل لیست سیاه گروه را تخلیه میکند

مثال:
!پاکسازی لیست سیاه

این دستور به علت خطر آمیز بودن برای گروهها غیرفعال شده و دیگر قابل استفاده نیست.


دیگر تنظیمات ربات


ارسال پیام خوش امد گویی

یک پیام در زمان ورود هر کاربر به گروه ارسال می شود

مثال:
!فعال خوش
!غیرفعال خوش


ارسال قوانین

یک پیام شامل قوانین گروه به کاربر ارسال می شود

مثال:
!فعال قوانین
!غیرفعال قوانین

در صورتی که متن قوانین خالی باشد یک پیام شامل قفل های فعال ربات ارسال میشود.

برای ویرایش کردن متن پیام خوش آمد و متن قوانین به پنل مدیریت مراجعه نمایید.


حذف خودکار پیامهای ربات

با فعال کرد این گزینه، ربات مبصر تمامی پیامهایی که ارسال می کند را بعد از یک مدت حذف می کند. این کار برای جلوگیری از شلوغ شدن گروه است.

مثال:
!حذف خودکار پیام را فعال کن
!حذف خودکار پیام را غیرفعال کن


زمان حذف خودکار پیام

ربات پیامهایی که ارسال می کند را بعد از این مقدار دقیقه حذف میکند.

مثال:
!زمان حذف خودکار را بذار روی 2
!زمان حذف خودکار را غیرفعال کن 2

با این دستور ربات مبصر پیامهایش را بعد از 2 دقیقه حذف میکند.


حذف پیغام های ورود و خروج ( سرویس )

پیغامهایی که نشان میدهند کاربر به گروه اضافه شده است را حذف می کند.

مثال:
!ورود و خروج را حذف کن

مثال:
!ورود و خروج را ازاد کن


ارسال پیام تذکر به کاربر بابت تخلفات

با فعال کردن این گزینه، ربات مبصر هر زمان که یک پیام از کاربری را حذف کند دلیل آن را در یک پیام به کاربر اعلام میکند.

مثال:
!تذکر را فعال کن
!تذکر را غیرفعال کن


شمارش خودکار تعداد اخطارهای کاربر

با فعال بودن این گزینه، تعداد تخلفات کاربر شمارش می شود.

مثال:
!اخطار خودکار را فعال کن
!اخطار خودکار را غیرفعال کن


زمان نگه داری اخطارها

هر اخطار بعد از زمانی که در این گزینه تعیین می شود از حافظه ربات حذف میگردد.

!زمان نگه داری اخطار را بذار روی 2

با این دستور هر اخطار تا 2 روز نگه داری می شود.


تعداد مجاز اخطارها

اگر تعداد اخطارهای یک کاربر به این تعداد برسد برای 12 ساعت ساکت می شود.

!حداکثر اخطارها را بذار روی 10


معرفی ادمینها به ربات

بعد از هر تغییر در ادمینهای گروه یکبار باید این دستور را ارسال نمایید تا ادمینها را شناسایی کند:

!پیکربندی

ادمینها از تمامی قوانین معاف هستند و میتوانند به تنظیمات ربات در گروه دسترسی داشته باشند.


محاسبه تخلفات مدیران

با فعال کردن این گزینه، مدیران گروه مانند اعضای عادی حساب می شوند. تخلفات آنها نادیده گرفته نمی شود و نمیتوانند به ربات دستور دهند، فقط صاحب گروه میتواند به تنظیمات دسترسی داشته باشد.

مثال:
!مدیران را قفل کن
!مدیران را آزاد کن

ادمینهایی که دسترسی (پرمیژن) اضافه کردن ادمین داشته باشند مانند صاحب گروه به حساب می آیند و با فعال کردن این گزینه محدود نمی شوند.


شمارش تعداد ادها و آمار گیری

ربات مبصر در حالت معمول تمامی ادهای کاربرها را شمارش میکند.


دریافت لیست بیشترین ادها

با ای دستور میتوانید لیست ده نفری که بیشترین تعداد اد را داشته اند را دریافت کنید:

مثال:
!کیا بیشتر از همه اد کردند؟

می توانید لیست را محدود به یک زمان خاص کنید:

مثال:
!در 2 روز گذشته کیا بیشتر از همه اد کردند؟

مثال:
!در 3 ساعت گذشته کیا بیشتر از همه اد کردند؟


دریافت تعداد ادهای یک کاربر خاص

با این دستور میتوانید تعداد های یک کاربر خاص را دریافت کنید.

این دستور باید بر روی پیام آن کاربر ریپلای شود

این کاربر چند نفر اد کرده است؟

اطلاعات

این دو دستور از دستورات عمومی هستند. دستورات عمومی را همه اعضای گروه میتوانند ارسال کنند و این دستور ها علامت ععجب (!) ندارند.


دستورات عمومی

دستورات عمومی دستواتی هستند که کاربرهای معمولی هم میتوانند از آنها استفاده کنند. دستورات عمومی علامت تعجب(!) ندارند.


لیست دستورات عمومی


برای دریافت لینک گروه

لینک گروه را بفرست


برای دریافت توضیحات گروه

این گروه برای چیه؟


استعلام اینکه یک کاربر را چه کسی اد کرده است؟

من را کی اد کرده است؟

این کاربر را کی اد کرده است؟


دریافت تعداد ادهای کاربر

من چند نفر اد کردم؟

این کاربر چند نفر اد کرده؟

دستور بالا باید روی پیام یک کاربر ریپلای شود

اطلاعات من

اطلاعات

دستور بالا باید روی پیام یک کاربر ریپلای شود


دریافت دلیل حذف پیام کاربر

در صورتی که کاربر این دستور را به گروه ارسال کند، ربات دلیل حذف پیام او را برایش ارسال می کند.

پیام من چرا حذف شد؟


غیر فعال سازی دستورات عمومی

با فعال کردن این گزینه، ربات دیگر پاسخ دستورات عمومی را به کاربرهای معمولی نمی دهد و فقط مدیران می توانند از دستورات عمومی استفاده کنند.

مثال:
!دستورات عمومی را قفل کن
!دستورات عمومی را آزاد کن


ویرایش متن‌های پیام‌های ربات

با مراجعه به پنل مدیریت (که دکمه ی مربوط به آن در پیوی ربات موجود است) میتوانید متن های مربوط به پیغام های ربات را برای گروهتان ویرایش نمایید.


تنظیم از طریق پنل مدیریت

برای ورود به پنل مدیریت، به خصوصی ربات رفته و بر روی کلید پنل مدیریت ضربه بزنید و مراحل را ادامه دهید.