به روز رسانی | قابلیت تعیین مجازات های مختلف برای هر تخلف

از این به بعد میتونین برای هر کدم از تخلف ها، یه نوع مجازات مخصوص تعیین کنین. مثلا اگر کسی لینک فرستاد اخراج بشه، ولی اگر عکس فرستاد فقط پیام پاک بشه!
وای خدا این ربات چقدر هوشمنده اخه؟
برای استفاده از این قابلیت، نوع مجازات رو توی دستور متنی بنویسین. مثلا:
!لینکو ممنوع کن هر کی داد اخراجش کن.


2018-06-28 14:38:48