به روز رسانی جدید | تشخیص فایل و گیف و نرم افزار به صورت جداگانه

از این به بعد ربات مبصر میتونه گیف و فایل و نرم افزار رو به صورت جداگونه ممنوع یا ازاد بکنه.

از این به بعد میتونین برای گیف و فایل و نرم افزار قوانین جداگونه تنظیم کنین.
قبلاً ربات همه رو با ممنوعیت ارسال فایل ممنوع میکرد. اما از الان به بعد میتونین هر کدوم رو جداگونه ممنوع کنین.
دستوراتش هم به دستورات هوشمند اضافه شد:
!فایل رو ممنوع/ازاد کن.
!گیف رو ممنوع/ازاد کن.
!نرم افزار رو ممنوع/ازاد کن.


2018-04-30 08:48:47