به روز رسانی جدید | ممنوعیت پیام های فارسی یا انگلیسی

امکان بررسی و ممنوع کردن پیام های فارسی و انگلیسی هم به ربات اضافه شد.

از این به بعد میتونین زبان فارسی یا انگلیسی رو توی گروهتون ممنوع کنین که کسی دیگه از حروف اون زبانها استفاده نکنه.
دستورش:
!فارسی رو ممنوع کن
!انگلیسی رو ممنوع کن


2018-04-11 20:59:07