پنل تنظیمات شیشه ای

پنل تنظیمات شیشه ای برای تنظیم کردن ربات در داخل گروه اماده شد


بلاخره بعد از سالهاااا تلاش! پنل شیشه ای تنظیم ربات در داخل گروه هم اماده شد.
برای استفاده از این امکان دستور
!پنل
رو به گروهتون ارسال کنین.

دستور !تنظیمات هم همچنان سرجاشه و کار میکنه.


2018-04-08 12:44:00