به روز رسانی جدید ، اداجباری در گروه با قبلیت معاف کردن کاربری خاص

میتوانید ربات را به گونه ای تنظیم کنید که هر کاربر قبل از پیام گذاشتن در گروه مجبور به اد کردن تعداد خاصی بشود.

چند تا اپدیت جدید براتون داریم:
1- اد اجباری از این به بعد اینجوری کار میکنه:
وقتی که اد اجباری رو فعال کنین، ربات همه افراد رو مجبور به اد میکنه، اگر کسی به اون تعدادی که شما تعیین کردین برسه دیگه کلا ازاد میشه و اگر بعدا تعداد اد اجباری رو تغییر بدین این افرادی که قبلاً به تعداد مورد نظر رسیده بودن دیگه لازم نیست دوباره اد کنن.
اگر خواستین افراد قبلی هم دوباره اد کنن باید این دستور رو یه بار بزنین: !فعال اداجباری همه
2- میتونین یه نفر خاص رو از اداجباری معاف کنین. برای این کار روی پیامش ریپلای کنین و این دستور رو بزنین: !غیرفعال اداجباری
اگر هم خواستین دوباره اداجباری رو براش فعال کنین این دستور رو بزنین: !فعال اداجباری
3- میتونین کل اعضای فعلی گروه رو از اداجباری معاف کنین یا اینکه دوباره اداجباری رو برای همه قبلی ها فعال کنین:
برای معاف کردن همه: !غیرفعال اداجباری همه
برای فعال کردن اداجباری برای همه: !فعال اداجباری همه
4- میتونین یه نفر خاص رو از جوین اجباری کانال معاف کنین:
برای معاف کردن روی پیامش ریپلای کنین و بزنین: !غیرفعال کانال
برای اینکه دوباره جوین اجباری کانال رو براش فعال کنین هم روی پیامش ریپلای کنین و بزنین !فعال کانال

موفق باشین ?


2018-04-08 12:44:00