به روز رسانی سرور انجام شد

سرور جدید المان خریداری شده و همه ربات های اصلی و اختصاصی به سرور جدید منتقل شدند.

سرور اختصاصی جدید ربات مبصر خریداری شده و همه ربات ها به سرور جدید منتقل شدند. شواهد نشون میده که این سرور تا 100 برابر گروههای فعلی رو پشتیبانی میکنه.
برای حمایت از ما ربات رو به دوستانتون معرفی کنین.


2018-04-09 11:53:46