هوشمند سازی دستورات ربات

از این به بعد دیگه لازم نیست هی دستورات سخت رو یاد بگیرین!
شما میتونین ربات رو یه ادم فرض کنین و باهاش صحبت کنین
هر چی بگین گوش میکنه
فقط اول جمله تون باید علامت تعجب یا نقطه بذارین

مثلا:
!عزیزم لینک رو ممنوع کن

!لینک از ساعت 10 تا 12 ممنوع باشه

!بچه ها از ساعت 10 تا 12 تصویر نفرسیتن

!هیچکس فیلم نفرسته

!اد اجباری رو فعال کن بذار روی 20

و...

هر چیزی که فکرشو بکنین???


2018-04-08 12:49:20