به روز رسانی جدید

امکان لیست سفید به ربات اضافه شد. لیست سفید یعنی اینکه شما میتونین بعضی از اعضای گروهتون رو به ربات معرفی کنین تا ربات به اونها گیر نده (بدون اینکه ادمینشون کنین)


برای اضافه کردن یک کاربر به لیست سفید دو تا راه دارین:

1- وقتی که کاربر تخلف کرد و از ربات تذکر گرفت، یه دکمه زیر تذکر هست که روش نوشته « #اضافه_کردن_به_لیست_سفید»
وقتی روی اون دکمه بزنین، کاربر به لیست سفید اضافه میشه و دیگه ربات بهش گیر نمیده. همون موقع هم دکمه اسمش تغییر میکنه به « #حذف_از_لیست_سفید » که اگر اونو بزنین دوباره اون کاربر رو از لیست سفید حذف میکنه

2- روی پیامش ریپلای کنین و بزنین: !اضافه به لیست سفید یا !به این کاربر گیر نده
برای خارج کردن از لیست سفید هم بزنین: !حذف از لیست سفید

موفق باشین?


2018-04-08 12:44:00